sponsor

sponsor

Slider

Recent Tube

Business

Technology

Life & style

Games

Sports

Fashion

» » Proposal Kegiatan Ramadhan

Contoh Proposal Kegiatan Ramadhan

   

Pembukaan
Segala puji bagi Allah Sang Penguasa alam semesta. Semoga salawat serta keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia. Berserta keluarga dan sahabat-sahabatnya.
Allah SWT telah berfirman :           

“Inilah bulan Ramadhan yang pada bulan itu Al Quran diturunkan agar menjadi petunjuk bagi manusia, menjadi penjelas bagi petunjuk-petunjuk itu, sebagai pembeda yang benar dan yang salah”. (Al-Baqarah : 185)


Dari Abdullah bin Abbas Radhiyallahu Anhuma, berkata: “Rasulullah adalah manusia paling pemurah, dan Beliau lebih pemurah lagi pada bulan Ramadhan, Jibril menemui Beliau setiap malam untuk membacakan Al Qur’an, Rasulullah lebih pemurah dari angin yang berhembus.” ( HR. Bukhari ).

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwasanya Rasulullah Shalallahu Alaihi wa Sallam bersabda: ( Allah Azza wa Jalla berfirman : “ Setiap amal anak Adam adalah baginya kecuali puasa, sesungguhnya ia untuk –Ku, Aku yang akan membalasnya. Puasa adalah perisai, jika kalian sedang berpuasa janganlah berkata kotor atau menghardik. Apabila seseorang mengumpat atau memusuhinya, katakana: “Aku sedang berpuasa.” Demi Dzat yang jiwa Muhammad ditangan-Nya, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum disisi Allah dari pada minyank wangi, bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan, ketika berbuka puasa ia bergembira dan ketika bertemu Rabbnya ia gembira dengan pahala puasanya. ( HR. Bukhari Muslim )

Ramadhan memiliki kedudukan yang agung di mata kaum muslimin. Hati mereka merasa bahagia dan senang ketika Ramadhan akan datang. Semangat untuk berbuat baik dan melaksanakan ketaatan meningkat. Menggelora semangat dalam jiwanya yang diikuti badannya sehingga merasa ringan melaksakanan ketaatan dan meninggalkan kemungkaran.

Pastinya, perasaan ini akan dirasakan setiap muslim, selemah apapun imannya. Karena Ramadhan adalah bulan untuk melunakkan hati dan menentramkannya.  Masa untuk saling tolong menolong dan bekerjasama dalam berbagai kebaikan dan ketaatan serta melaksanakan kebajikan-kebajikan. Pada bulan itu tergambar persatuan umat dalam beberapa aktifitas, seperti buka puasa bersama yang diadakan di rumah-rumah yang tidak biasa ditemukan di luar Ramadhan. Pemandangan serupa juga dapat ditemukan dalam pelaksanaan shalat Tarawih. Masjid-masjid dipenuhi jamaah saat shalat Shubuh yang tidak biasa ditemukan di luar Ramadhan pada zaman kita sekarang. Semua ini menjadi bukti nyata bahwa Ramadhan memiliki nilai dan kedudukan mulia di hati umat Islam.

Sebentar lagi kita akan kedatangan bulan yang penuh berkah, sebagai umat muslim sudah selayaknya kita bahagia menyambut kedatangannya, selain rasa senang karena kahadiranya,  kita pun akan berusaha sebaik mungkin untuk dapat mengisi bulan ramadhan ini dengan hal-hal yang dapat mendatangkan ridha dari Allah SWT.  Tentu hal ini akan lebih baik jika ada organisasi keagamaan semisal Takmir Masjid ikut membantu memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang positif untuk ummat islam, terutama kepada para jamaahnya.

Untuk itu,  sebagai upaya agar dapat meningkatkan semangat para jamaah dalam beribadah, pada ramadhan tahun ini Masjid Baitussalam akan mengadakan berbagai macam kegiatan.

Tema
Ramadhan adalah momentum untuk memperbaiki hubungan dengan Allah SWT. dan dengan sesama Manusia.

Tujuan
1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam beribadah.
3. Menumbuhkan rasa kepedulian, khususnya antar ummat Islam, dan umumnya antar sesama manusia.

Sasaran
Warga masyarakat Dusun Pengkol dan Cokrokonteng.

Target
 1. Terlaksananya kegiatan yang memberikan manfaat bagi peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama Islam
 2. Terciptanya masyarakat yang berjiwa tenggang rasa, gotong royong, dan saling menghargai.
 3. Terwujudnya pribadi-pribadi muslim yang tekun, jujur dan bertanggung jawab.
Susunan Panitia
Penasehat
:
1.      Kepala Dusun I Sidoarum
2.      Dewan Penasehat Takmir
Masjid BaitussalamKetua
:
     Zaenal AbidinSekretaris
:
     Rohmat Bayu Pratama
Bendaraha
:
1.      Bpk. Marsudi
2.      Bpk. NgadionoSeksi -Seksi


1.  Pendidikan
:
1.      Tri Kumawansari
2.      Okta Dwi Riyanti
2. Dana
:
1.      Bpk. Wahyu Hardjono
2.      Bpk. Sukrisman
3.      Bpk Ramidjo
4.      Bpk. Paryono
5.      Bpk. Tujono
6.      Bpk. Tri Rahmat Hidayat3. Penceramah
:
1.      Bpk. Muhadi
2.      Ismail
3.      Bpk. Sumardiyono


4. Tadarus  
:
1.      Bpk. Riyadin
2.      Ibu Marsudi
3.      Azzam Abdillah
4.      Zeti Sukrestin

5. Khataman

:
1.      Ibu Sunarko
2.      Ibu Nur
6. Konsumsi dan
    Ta’jilan
:
1.      Ibu Sardini
2.      Ibu Sulastri
3.      Ibu Nanik Surahmin7. Humas
:
1.      Saleh Wicaksono
2.      Yusron Darmawan8. Petugas Zakat
:
1.      Bpk. Riyadi
2.      Bpk. Agus Wijanarko
9. Syawalan


10. Dokumentasi


11. Bingkisan Sosial

      
12. Keamanan


13. I’tikaf14. Lomba-lomba


15. Kebersihan
:


:


:


:


::


:
1.      Bpk. Supiyono
2.      Bpk. Sugiyono
3.      Bpk. Sutarno
4.      Bpk. Suyono

1.      Teguh W. Iswanto
2.      Sepdi Rohdi Asip
3.      Dwi Supitawati
4.      Rizka

1.      Ibu Sri Yuliningsih
2.      Ibu Widiarti

1.      Bpk. Pardjiono
2.      Bpk. Saryani1.      Bpk. Kuwadi
2.      Bpk. Miskijan
3.      Bpk. Gunadi
4.      Bpk. Supadno1.      Ibu Sukrisman
2.      Ibu Wahyu Hardjono1.      Nuri Rahardjo
2.      Ibu Sartini
3.      Ibu Parjiyem


Rencana Kegiatan
 1. Shalat Tarawih dan Kultum, dilaksanakan setiap hari.
 2. Lomba-lomba, meliputi kategori anak-anak dan orangtua.
 3. Kultum Bakda Sholat Subuh, dilaksanakan setiap hari.
 4. Buka Bersama/Takjilan dilaksanakan setiap hari
 5. Kajian Remaja, dilaksanakn setiap sepekan sekali
 6. Pengajian umum menjelang buka puasa, dilaksanakan setiap hari rabu dan ahad.
 7. TPA Ramadhan, dilaksanakan setiap hari.
 8. Tadarusan Bakda Tarawih, sistem kelompok dan perorangan
 9. Mading, untuk mempublikasikan kegiatan TPA dan Jamaah.
 10. Pengajian Nuzulul Qur’an.
 11. Pengumpulan dan pendistribusian Zakat fitrah dan maal.
12.    I’tikaf, dilaksanakan pada 10 hari terakhir bulan Ramadhan
13.    Sahur Bersama, dilaksanakan pada 10 hari terakhir bulan Ramadhan.
14.    Takbiran, dilaksanakan oleh anak-anak TPA dan Jamaah masjid   baitussalam.
15.    Syawalan, dilaksanakan pada tanggal 1 Syawwal 1435 H. Di Masjid Baitussalam.

Rencana Anggaran Biaya
 • Sekretariat                                                                 : Rp.   200.000
 • Kegiatan TPA Baitussalam                            : Rp.   400.000
 • Honor Ustadz TPA 6x250.000                                 : Rp. 1.500.000
 • Honor Kultum Tarawih 30x70.000             : Rp. 2.100.000
 • Honor kultum subuh 30x50.000                 : Rp. 1.500.000
 • Honor kultum buka puasa 8x70.000          : Rp.   560.000
 • Honor petugas kebersihan 3x200.000       : Rp.  600.000
 • Spanduk kegiatan ramadhan                                  : Rp.   200.000
 • Mading                                                                       : Rp.   100.000
 • Peringatan Nuzulul Qur’an                          : Rp.   750.000
 • Pengadaan Al-Qur’an 50x70.000               : Rp.  3.500.000
 • Pengadaan sajadah  100mx50.000                        : Rp. 5.000.000
 • Khataman Al Qur’an                                     : Rp.   500.000
 • Operasional Zakat                                         : Rp.   200.000
 • Hadiah Takbiran                                                        : Rp.   200.000
 • Bingkisan Fakir Miskin          20x75.000                  : Rp. 1.500.000
 • Perlengkapan Cuci piring dan gelas           : Rp.  200.000
 • Sahur bersama 300.000 x 10                                  : Rp. 3.000.000
 • Dokumentasi                                                 : Rp.  100.000
 • Transportasi                                                   : Rp.  200.000
 • Hadiah Lomba kategori anak dan remaja  : Rp. 2.000.000
 • Hadiah Lomba kategori orang tua              : Rp. 2.000.000
 • Lain-lain                                                                     : Rp. 250.000     +    
Total                                                                                      : Rp. 26.560.000

SPONSORSHIP
Kami mengajak Bapak/Ibu untuk menjalin kerja sama, di mana kerja sama ini akan sangat bermanfaat bagi para sponsor yang bersedia bergabung untuk menjadi sponsor umum dan sponsor khusus, antara lain:

Kerja sama yang menguntungkan.
Perusahaan/lembaga yang Anda pimpin dapat melaksanakan suatu bentuk kerja sama strategis yang saling menguntungkan baik jangka panjang maupun jangka pendek.

Nama Baik.
Perusahan/lembaga Anda akan memperoleh citra baik karena turut berpartisipasi dalam kegiatan Ramadhan di Masjid Kami, dengan brand image perusahaan yang melekat sebagai perusahaan yang peduli terhadap syi’ar Islam.

Tanggung Jawab Sosial dan keagamaan.
Dengan menjalin kerja sama dengan Masjid, berarti perusahan/lembaga Anda telah menjalankan bentuk tanggung jawab sosial dan keagamaan, terutama dalam menyemarakan bulan ramadhan ini, sehingga ramadhan di Masjid kami terkesan lebih bermakna.

Media Promosi
Segala media yang dibuat untuk mempublikasikan acara ini merupakan media iklan yang sangat strategis, tepat sasaran, dan efisien.

Adapun bentuk kerja sama yang kami tawarkan adalah sponsor umum dan khusus.
1.               Sponsor Umum
Adalah para dermawan dan atau perusahaan, yang menginfakan hartanya kepada Masjid kami tanpa ingin dipublikasikan dalam bentuk banner maupun spanduk. Sebagai ucapan terima kasih, takmir Masjid akan mengumumkan pemberian infaq dari para dermawan itu kepada para jamaah sebelum kultum tarawih dimulai.
2.               Sponsor Khusus
Adalah perusahaan dan atau toko yang ingin dipublikasikan dalam bentuk spanduk ataupun banner, maka takmir masjid akan menyediakan space di sepanjang jalan masuk masjid, spanduk kegiatan, serta pada acara-acara lomba dan di blog masjid yang kami punya, yaitu www.masjidyogyakarta.blogspot.com, berikut adalah rinciannya:

Sponsor Khusus
Nilai
Spanduk ukuran 30cm x 3 M
Jumlah maksimal
Silver
Rp. 3.000.000
3 buah
2 perusahaan
Gold
Rp. 5.000.000
5 buah
1 perusahaan
Platinum
Rp. 10.000.000
10 buah
1 perusahaan

Bagi para dermawan yang berminat untuk menjadi sponsor khusus, dapat segera menghubungi kami selambat-lambatnya tanggal 24 Mei 2014, serta menyalurkan infaknya paling lambat tanggal 31 Mei 2014.

Demikian  proposal Kegiatan Ramadhan 1435 H yang akan dilaksanakan di Masjid Baitussalam Dusun Cokrokonteng, Sidoarum, Godean, Sleman. Semoga dapat memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi seluruh umat Muslim. Amien.
Yogyakarta, Mei 2014
Panitia Ramadhan 1435 H
Masjid Baitussalam
KetuaZaenal Abidin

SekretarisRohmat Bayu Pratama
Kepala Dusun I SidoarumDwi ApiyantoKepala Desa SidoarumGanefo Sugiartono

 Referensi: voa-islam.com, tulisan-muchlis.blogspot.com

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post